تبلیغات
Little Thing:) - 693
693
چهارشنبه 29 دی 1395 /|\ 08:40 ب.ظ   

عکس و تصویر باید بگویم داستان از آنجایی شروع شد که... که... اه لعنتی که من چشم هایش ...


مخترع دوربین عکاسی
اگر میدانست
ساعتها حرف زدن با یک عکس بی جان
چه بر سر آدم می آورد
هیچ گاه دست به این چنین اختراعی نمیزد!
البته که عکس های تو جان دارند!
این را حال پریشان من میگوید
وگرنه هیچ دیوانه ای
صفحه ی موبایل را نمیبوسد و در آغوش نمیکشد!

#علی_سلطانی   
رومینا آقایی /|\ Comment()