تبلیغات
Little Thing:) - 659
659
یکشنبه 28 شهریور 1395 /|\ 01:26 ب.ظ   
هَمِـه‍ چیـز اَز [۱۴] سـآلّ پیشـِ 

[19] بهمن سـآعَتِـ [....] صبح

 تو یِـه‍ روزِ سرد شُروعـ شُـد!!
 
زَمآنے کِه‍ مَـ‌ن ‍جَـوآبِـ [بَلِـه‍] بِه‍ خُـدآ دآدَمـ 

(: #ولـیـ_کآش_نمیدآدم(: 

Image result for girl smoking tumblr rainbow

   
رومینا آقایی /|\ Comment()