تبلیغات
Little Thing:) - 657
657
یکشنبه 28 شهریور 1395 /|\ 01:12 ب.ظ   
+ شهر؟
- تهران...تو چی نوشتیـــ؟
+تبریز..
-  ده امتــیاز بدیمــ..
+ از دوست داشــتنی هــا؟
- تــو...!!
+ پنـــج بده...:)


Image result for zayn malik 2015 calendar

   
رومینا آقایی /|\ Comment()