تبلیغات
Little Thing:) - ×628×
×628×
شنبه 5 تیر 1395 /|\ 03:20 ب.ظ   
عکس و تصویر روباه پرسید : دوسم داشتی؟ شازده کوچولو گفت : شاید روباه پرسید : دلت چی ...

روباه پرسید : دوسم داشتی؟
شازده کوچولو گفت : شاید
روباه پرسید : دلت چی ، دلت برام تنگ میشه؟
شازده کوچولو گفت : شاید
روباه پرسید : دوباره میبینمت؟
شازده کوچولو گفت : شاید
روباه گفت : جواب سوالُ با آره و نه بده ، تردید آدمُ داغون 
میکنه.. .  .   


   
رومینا آقایی /|\ Comment()