تبلیغات
Little Thing:) - ×621×
×621×
دوشنبه 31 خرداد 1395 /|\ 01:56 ب.ظ   
عکس و تصویر تآ بِ حآل اَز عَسَلِ چَشمِ کَسیـ مَست شُدیـ تآ بِ حآل عآشِق وُ دیوآنِه ...
همین الان بیدار شدم:/
......


××خـوابـیـدَنـ تـو روز×× ××بیــداریـ تو شَبـ×× ××مَــریــضیــ اینـ نیـسـ کـ"بسـوزی تو تَــبـ"××

   
رومینا آقایی /|\ Comment()